Før skulpturer

Skulpturer der i perioden fra 2008 og til i dag har været udstillet i Skulpturbank Hyldespjældet og som ikke er her  mere.
Ole Kristensen/Gitte Krogsgaard